3717 Thorenia (1964 CG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1964 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Thorenia
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện15 tháng 2 năm 1964
Tên chỉ định
3717
1964 CG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5995487
Viễn điểm quỹ đạo3.7101167
Độ lệch tâm0.1760106
2046.7412014
320.03691
Độ nghiêng quỹ đạo2.56381
101.58669
58.33404
Đặc trưng vật lý
11.8

Liên kết ngoàiSửa đổi