3736 Rokoske

tiểu hành tinh

3736 Rokoske (1987 SY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1987 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Rokoske
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá16 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định3736
1987 SY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7583632
Viễn điểm quỹ đạo3.2744638
Độ lệch tâm0.0855487
Chu kỳ quỹ đạo1913.5276840
Độ bất thường trung bình50.91462
Độ nghiêng quỹ đạo11.31899
Kinh độ của điểm nút lên145.39870
Acgumen của cận điểm146.19672
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.1

Liên kết ngoàiSửa đổi