3746 Heyuan

tiểu hành tinh

3746 Heyuan (1964 TC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Heyuan
Tên chỉ định
3746
Đặt tên theo
Heyuan
1964 TC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3787210
Viễn điểm quỹ đạo3.9697474
Độ lệch tâm0.2506158
2065.6506229
271.67303
Độ nghiêng quỹ đạo1.02984
24.51543
305.35373
Đặc trưng vật lý
12.5

Liên kết ngoàiSửa đổi