3750 Ilizarov (1982 TD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi Lyudmila KarachkinaNauchnyj.

Ilizarov
Khám phá
Khám phá bởiLyudmila Karachkina
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3750
1982 TD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8646751
Viễn điểm quỹ đạo3.1695837
Độ lệch tâm0.0505296
Chu kỳ quỹ đạo1914.2088801
Độ bất thường trung bình136.54738
Độ nghiêng quỹ đạo10.42272
Kinh độ của điểm nút lên8.00831
Acgumen của cận điểm202.14800
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.8

Liên kết ngoàiSửa đổi