3751 Kiang (1983 NK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1983 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Kiang
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá10 tháng 7 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định3751
1983 NK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8328659
Viễn điểm quỹ đạo3.4627939
Độ lệch tâm0.1000575
Chu kỳ quỹ đạo2039.9302752
Độ bất thường trung bình177.95416
Độ nghiêng quỹ đạo13.23850
Kinh độ của điểm nút lên271.52158
Acgumen của cận điểm16.56042
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0794
Cấp sao tuyệt đối (H)11.70

Liên kết ngoàiSửa đổi