3759 Piironen (1984 AP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1984 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Piironen
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá8 tháng 1 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3759
1984 AP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4021889
Viễn điểm quỹ đạo3.0400713
Độ lệch tâm0.1172091
Chu kỳ quỹ đạo1639.5414403
Độ bất thường trung bình160.25725
Độ nghiêng quỹ đạo13.07049
Kinh độ của điểm nút lên293.03198
Acgumen của cận điểm164.71753
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0297
Cấp sao tuyệt đối (H)11.90

Liên kết ngoàiSửa đổi