3760 Poutanen (1984 AQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1984 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Poutanen
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá8 tháng 1 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3760
1984 AQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0735054
Viễn điểm quỹ đạo2.9940738
Độ lệch tâm0.1816584
Chu kỳ quỹ đạo1473.1746558
Độ bất thường trung bình299.57014
Độ nghiêng quỹ đạo10.50915
Kinh độ của điểm nút lên113.88799
Acgumen của cận điểm85.77602
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.6

Liên kết ngoàiSửa đổi