3766 Junepatterson

tiểu hành tinh

3766 Junepatterson (1983 BF) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1983 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Junepatterson
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện16 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
3766
1983 BF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8755127
Viễn điểm quỹ đạo3.5959059
Độ lệch tâm0.1113192
2125.9481360
121.32377
Độ nghiêng quỹ đạo1.47060
129.08433
353.36666
Đặc trưng vật lý
11.7

Liên kết ngoàiSửa đổi