3766 Junepatterson (1983 BF) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1983 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Junepatterson
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá16 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định3766
1983 BF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8755127
Viễn điểm quỹ đạo3.5959059
Độ lệch tâm0.1113192
Chu kỳ quỹ đạo2125.9481360
Độ bất thường trung bình121.32377
Độ nghiêng quỹ đạo1.47060
Kinh độ của điểm nút lên129.08433
Acgumen của cận điểm353.36666
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.7

Liên kết ngoàiSửa đổi