3769 Arthurmiller

tiểu hành tinh

3769 Arthurmiller (1967 UV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1967 bởi L. KohoutekA. KrieteBergedorf.

Arthurmiller
Khám phá
Khám phá bởiL. KohoutekA. Kriete
Nơi khám pháBergedorf
Ngày phát hiện30 tháng 10 năm 1967
Tên định danh
3769
Đặt tên theo
Arthur Miller
1967 UV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0049322
Viễn điểm quỹ đạo2.5234914
Độ lệch tâm0.1145121
1244.4401181
302.76562
Độ nghiêng quỹ đạo4.65214
56.61894
36.38848
Đặc trưng vật lý
13.6

Liên kết ngoài sửa