3773 Smithsonian

tiểu hành tinh

3773 Smithsonian là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi nhà thiên văn học ở Oak Ridge Observatory1984. Nó được đặt theo tên của Smithsonian Institution, bảo tàng phức hợp ở Washington D.C.

Tham khảoSửa đổi