3774 Megumi

tiểu hành tinh

3774 Megumi (1987 YC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1987 bởi T. KojimaChiyoda.

Megumi
Khám phá
Khám phá bởiT. Kojima
Nơi khám pháChiyoda
Ngày phát hiện20 tháng 12 năm 1987
Tên định danh
3774
1987 YC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8340807
Viễn điểm quỹ đạo3.1761985
Độ lệch tâm0.0569221
1902.8099640
232.69307
Độ nghiêng quỹ đạo9.20256
292.21380
275.59651
Đặc trưng vật lý
11.3

Liên kết ngoàiSửa đổi