3775 Ellenbeth (1931 TC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1931 bởi Tombaugh, C. W.Flagstaff (LO).

Ellenbeth
Khám phá
Khám phá bởiTombaugh, C. W.
Nơi khám pháFlagstaff (LO)
Ngày khám phá6 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định3775
1931 TC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1392864
Viễn điểm quỹ đạo3.4329720
Độ lệch tâm0.2321654
Chu kỳ quỹ đạo1698.6359387
Độ bất thường trung bình179.69759
Độ nghiêng quỹ đạo8.25409
Kinh độ của điểm nút lên30.42478
Acgumen của cận điểm314.39202
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi