3778 Regge

tiểu hành tinh

3778 Regge (1984 HK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 4 năm 1984 bởi W. FerreriLa Silla.

Regge
Khám phá
Khám phá bởiW. Ferreri
Nơi khám pháLa Silla
Ngày phát hiện26 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
3778
1984 HK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7432639
Viễn điểm quỹ đạo2.9967823
Độ lệch tâm0.0441666
1775.9327371
105.08581
Độ nghiêng quỹ đạo1.37762
339.71973
97.60908
Đặc trưng vật lý
12.7

Liên kết ngoàiSửa đổi