377 Campania

tiểu hành tinh

377 Campania là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 20.9.1893 ở Nice, và được đặt theo tên vùng Campania của Ý.

377 Campania
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện20 tháng 9 năm 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
Campania
1893 AN
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo371.727 Gm (2.485 AU)
Viễn điểm quỹ đạo433.108 Gm (2.895 AU)
402.417 Gm (2.69 AU)
Độ lệch tâm0.076
1611.45 d (4.41 a)
18.16 km/s
56.649°
Độ nghiêng quỹ đạo6.683°
210.312°
194.648°
Đặc trưng vật lý
Kích thước91.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.89

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi