3780 Maury

tiểu hành tinh

3780 Maury (1985 RL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1985 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Maury
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện14 tháng 9 năm 1985
Tên định danh
3780
Đặt tên theo
Alain Maury
1985 RL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6814850
Viễn điểm quỹ đạo3.0554396
Độ lệch tâm0.0651838
1774.4842474
258.25859
Độ nghiêng quỹ đạo2.73878
143.65459
186.13262
Đặc trưng vật lý
12.0

Liên kết ngoàiSửa đổi