3790 Raywilson (1937 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1937 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Raywilson
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá16 tháng 10 năm 1937
Tên chỉ định
Tên chỉ định3790
1937 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6075705
Viễn điểm quỹ đạo3.7088927
Độ lệch tâm0.1743574
Chu kỳ quỹ đạo2050.0496852
Độ bất thường trung bình191.97127
Độ nghiêng quỹ đạo0.48361
Kinh độ của điểm nút lên320.67538
Acgumen của cận điểm96.05848
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Liên kết ngoàiSửa đổi