3797 Ching-Sung Yu

tiểu hành tinh

3797 Ching-Sung Yu (1987 YL) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1987 bởi Oak Ridge ObservatoryOak Ridge.

Ching-Sung Yu
Khám phá
Khám phá bởiOak Ridge Observatory
Nơi khám pháOak Ridge
Ngày khám phá22 tháng 12 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định3797
1987 YL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7573250
Viễn điểm quỹ đạo3.6977454
Độ lệch tâm0.1456871
Chu kỳ quỹ đạo2117.8973445
Độ bất thường trung bình197.50080
Độ nghiêng quỹ đạo0.82848
Kinh độ của điểm nút lên181.41570
Acgumen của cận điểm257.71923
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.6

Liên kết ngoàiSửa đổi