3812 Lidaksum

tiểu hành tinh

3812 Lidaksum (1965 AK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Lidaksum
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện11 tháng 1 năm 1965
Tên định danh
3812
1965 AK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8029863
Viễn điểm quỹ đạo3.5427055
Độ lệch tâm0.1165703
2064.2957007
201.52764
Độ nghiêng quỹ đạo18.41749
123.04156
37.73887
Đặc trưng vật lý
0.0318
11.70

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa