3822 Segovia (1988 DP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1988, bởi T. SekiGeisei.

Segovia
Khám phá
Khám phá bởiT. Seki
Nơi khám pháGeisei
Ngày khám phá21 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định3822
Đặt tên theo
Andrés Segovia
1988 DP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0032071
Viễn điểm quỹ đạo2.5360409
Độ lệch tâm0.1173837
Chu kỳ quỹ đạo1248.9047366
Độ bất thường trung bình259.09007
Độ nghiêng quỹ đạo2.56170
Kinh độ của điểm nút lên335.96306
Acgumen của cận điểm280.58374
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi