3851 Alhambra (1986 UZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1986 bởi Seki, T.Geisei.

Alhambra
Khám phá
Khám phá bởiSeki, T.
Nơi khám pháGeisei
Ngày khám phá30 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định3851
Đặt tên theo
Alhambra
1986 UZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0363742
Viễn điểm quỹ đạo2.3138438
Độ lệch tâm0.0637829
Chu kỳ quỹ đạo1171.7095037
Độ bất thường trung bình223.95409
Độ nghiêng quỹ đạo4.63016
Kinh độ của điểm nút lên344.76145
Acgumen của cận điểm97.32592
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.6

Nó được đặt theo tên Alhambra palace in Spain.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi