3861 Lorenz (A910 FA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1910 bởi J. HelffrichHeidelberg.

Lorenz
Khám phá
Khám phá bởiJ. Helffrich
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện30 tháng 3 năm 1910
Tên chỉ định
Tên chỉ định3861
A910 FA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0747350
Viễn điểm quỹ đạo3.0347368
Độ lệch tâm0.1878867
Chu kỳ quỹ đạo1491.4800445
Độ bất thường trung bình4.76342
Độ nghiêng quỹ đạo5.64707
Kinh độ của điểm nút lên198.33779
Acgumen của cận điểm341.90464
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi