3863 Gilyarovskij

tiểu hành tinh

3863 Gilyarovskij (1978 SJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi Zhuravleva, L.Nauchnyj.

Gilyarovskij
Khám phá
Khám phá bởiZhuravleva, L.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3863
Đặt tên theo
Vladimir Gilyarovsky
1978 SJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9783472
Viễn điểm quỹ đạo2.6718146
Độ lệch tâm0.1491276
Chu kỳ quỹ đạo1294.9576006
Độ bất thường trung bình156.08312
Độ nghiêng quỹ đạo9.72873
Kinh độ của điểm nút lên176.83152
Acgumen của cận điểm145.71108
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi