3876 Quaide (1988 kJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1988 bởi E. F. HelinPalomar.

Quaide
Khám phá
Khám phá bởiE. F. Helin
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá19 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định3876
1988 KJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7782307
Viễn điểm quỹ đạo3.2616001
Độ lệch tâm0.0800303
Chu kỳ quỹ đạo1916.8608464
Độ bất thường trung bình241.62172
Độ nghiêng quỹ đạo11.24110
Kinh độ của điểm nút lên101.76160
Acgumen của cận điểm194.89588
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1111
Cấp sao tuyệt đối (H)11.5

Liên kết ngoàiSửa đổi