387 Aquitania

tiểu hành tinh

387 Aquitania là một tiểu hành tinh khá lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S.

387 Aquitania
Khám phá
Khám phá bởiF. Courty
Ngày phát hiện5 tháng 3 năm 1894
Tên định danh
Đặt tên theo
Aquitaine
1894 AZ
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo312.827 Gm (2.091 AU)
Viễn điểm quỹ đạo506.853 Gm (3.388 AU)
409.84 Gm (2.74 AU)
Độ lệch tâm0.237
1656.241 d (4.53 a)
18.0 km/s
50.237°
Độ nghiêng quỹ đạo18.132°
128.332°
157.676°
Đặc trưng vật lý
Kích thước100.5 km[1]
Khối lượng1.8×1018 kg[2][3]
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
24.144 h[1]
Suất phản chiếu0.19[1]
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
S[1]
7.41[1]

Tiểu hành tinh này do F. Courty phát hiện ngày 5.3.1894 ở Bordeaux và được đặt theo tên vùng Aquitaine của Pháp.

Đây là tiểu hành tinh thứ hai và là tiểu hành tinh chót do ông phát hiện.

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d e “JPL Small-Body Database Browser: 387 Aquitania (1894 AZ)”. ngày 15 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2008.
  2. ^ Michalak, G. (2001). “Determination of asteroid masses”. Astronomy & Astrophysics. 374: 703–711. doi:10.1051/0004-6361:20010731. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2008.
  3. ^ (Mass ước tính of Aquitania 0.0094 / Mass of Ceres 4.75) * Mass of Ceres 9.43E+20 = 1.866E+18

Liên kết ngoài sửa