3886 Shcherbakovia

tiểu hành tinh

3886 Shcherbakovia (1981 RU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1981 bởi N. ChernykhNauchnyj.

Shcherbakovia
Khám phá
Khám phá bởiN. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá3 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3886
1981 RU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4868367
Viễn điểm quỹ đạo3.0620517
Độ lệch tâm0.1036631
Chu kỳ quỹ đạo1687.9609980
Độ bất thường trung bình326.49940
Độ nghiêng quỹ đạo5.05348
Kinh độ của điểm nút lên185.46673
Acgumen của cận điểm123.92159
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi