3893 DeLaeter (1980 FG12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1980 bởi M. P. CandyĐài thiên văn Perth.

DeLaeter
Khám phá
Khám phá bởiM. P. Candy
Nơi khám pháĐài thiên văn Perth
Ngày khám phá20 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định3893
1980 FG12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7849186
Viễn điểm quỹ đạo3.0605752
Độ lệch tâm0.2632666
Chu kỳ quỹ đạo1377.4013510
Độ bất thường trung bình86.62606
Độ nghiêng quỹ đạo23.08340
Kinh độ của điểm nút lên196.83964
Acgumen của cận điểm107.67463
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi