3897 Louhi (1942 RT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1942 bởi Y. VaisalaTurku.

Louhi
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá8 tháng 9 năm 1942
Tên chỉ định
Tên chỉ định3897
1942 RT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2675789
Viễn điểm quỹ đạo3.1208309
Độ lệch tâm0.1583495
Chu kỳ quỹ đạo1615.2671461
Độ bất thường trung bình314.32494
Độ nghiêng quỹ đạo7.07570
Kinh độ của điểm nút lên189.06038
Acgumen của cận điểm147.58033
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi