3911 Otomo (1940 QB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1940 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Otomo
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá31 tháng 8 năm 1940
Tên chỉ định
Tên chỉ định3911
Đặt tên theo
Satoru Otomo
1940 QB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7275233
Viễn điểm quỹ đạo3.3461021
Độ lệch tâm0.1018467
Chu kỳ quỹ đạo1932.9714238
Độ bất thường trung bình276.53841
Độ nghiêng quỹ đạo10.73841
Kinh độ của điểm nút lên210.57266
Acgumen của cận điểm134.46072
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1937
Cấp sao tuyệt đối (H)11.4

Liên kết ngoàiSửa đổi