3920 Aubignan

tiểu hành tinh

3920 Aubignan (1948 WF) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1948 bởi Arend, S.Uccle.

Aubignan
Khám phá
Khám phá bởiArend, S.
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện28 tháng 11 năm 1948
Tên định danh
3920
1948 WF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.6409792
Viễn điểm quỹ đạo2.8671194
Độ lệch tâm0.2719861
1236.0713217
255.29633
Độ nghiêng quỹ đạo9.03828
116.47477
237.56529
Đặc trưng vật lý
13.2

Liên kết ngoàiSửa đổi