3925 Tret'yakov (1977 SS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1977 bởi L. ZhuravlevaNauchnyj.

Tret'yakov
Khám phá
Khám phá bởiL. Zhuravleva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá19 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định3925
1977 SS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5457398
Viễn điểm quỹ đạo3.7665796
Độ lệch tâm0.1934059
Chu kỳ quỹ đạo2048.0326229
Độ bất thường trung bình162.21020
Độ nghiêng quỹ đạo15.61828
Kinh độ của điểm nút lên163.75762
Acgumen của cận điểm208.14252
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0440
Cấp sao tuyệt đối (H)10.90

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi