3930 Vasilev (1982 UV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1982 bởi L. ZhuravlevaNauchnyj. Nó được đặt theo tên Nga painter Konstantin Vasilyev.

Vasilev
Khám phá
Khám phá bởiL. Zhuravleva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá25 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3930
Đặt tên theo
Konstantin Vasilyev
1982 UV10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6250328
Viễn điểm quỹ đạo3.6251168
Độ lệch tâm0.1600096
Chu kỳ quỹ đạo2017.8508050
Độ bất thường trung bình319.11635
Độ nghiêng quỹ đạo1.22881
Kinh độ của điểm nút lên37.71236
Acgumen của cận điểm249.12757
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi