3932 Edshay (1984 SC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1984 bởi M. C. NolanC. S. ShoemakerPalomar.

Edshay
Khám phá
Khám phá bởiM. C. NolanC. S. Shoemaker
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá27 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3932
1984 SC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1354592
Viễn điểm quỹ đạo2.9947418
Độ lệch tâm0.1674949
Chu kỳ quỹ đạo1500.5656507
Độ bất thường trung bình328.04662
Độ nghiêng quỹ đạo14.57111
Kinh độ của điểm nút lên324.59647
Acgumen của cận điểm328.64744
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1859
Cấp sao tuyệt đối (H)12.00

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi