3934 Tove (1987 DF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 2 năm 1987 bởi P. JensenBrorfelde.

Tove
Khám phá
Khám phá bởiP. Jensen
Nơi khám pháBrorfelde
Ngày khám phá23 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định3934
1987 DF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2306993
Viễn điểm quỹ đạo2.9595337
Độ lệch tâm0.1404242
Chu kỳ quỹ đạo1526.9812497
Độ bất thường trung bình313.02518
Độ nghiêng quỹ đạo13.13926
Kinh độ của điểm nút lên157.66817
Acgumen của cận điểm94.98214
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi