3945 Gerasimenko (1982 PL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1982 bởi Chernykh, N.Nauchnyj.

Gerasimenko
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá14 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3945
1982 PL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2701210
Viễn điểm quỹ đạo3.9593848
Độ lệch tâm0.2711714
Chu kỳ quỹ đạo2007.8618948
Độ bất thường trung bình232.08947
Độ nghiêng quỹ đạo1.83638
Kinh độ của điểm nút lên9.48685
Acgumen của cận điểm333.80569
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0395
Cấp sao tuyệt đối (H)12.30

Liên kết ngoàiSửa đổi