3960 Chaliubieju

tiểu hành tinh

3960 Chaliubieju (1955 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Chaliubieju
Khám phá
Ngày phát hiện,
Tên định danh
3960
1955 BG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9031965
Viễn điểm quỹ đạo3.3836829
Độ lệch tâm0.2800303
1569.8297559
158.13923
Độ nghiêng quỹ đạo14.46888
85.09928
11.80471
Đặc trưng vật lý
12.0

Liên kết ngoàiSửa đổi