3981 Stodola (1984 BL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1984 bởi A. MrkosKlet.

Stodola
Khám phá
Khám phá bởiA. Mrkos
Nơi khám pháKlet
Ngày khám phá26 tháng 1 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3981
Đặt tên theo
Aurel Stodola
1984 BL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5978474
Viễn điểm quỹ đạo3.7198126
Độ lệch tâm0.1775919
Chu kỳ quỹ đạo2050.6322754
Độ bất thường trung bình161.85367
Độ nghiêng quỹ đạo2.46504
Kinh độ của điểm nút lên79.88628
Acgumen của cận điểm348.20817
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0603
Cấp sao tuyệt đối (H)11.90

Liên kết ngoàiSửa đổi