3995 Sakaino (1988 XM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1988 bởi T. KojimaChiyoda.

Sakaino
Khám phá
Khám phá bởiT. Kojima
Nơi khám pháChiyoda
Ngày khám phá5 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định3995
1988 XM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3852026
Viễn điểm quỹ đạo2.8852186
Độ lệch tâm0.0948721
Chu kỳ quỹ đạo1562.5050185
Độ bất thường trung bình242.32345
Độ nghiêng quỹ đạo9.31173
Kinh độ của điểm nút lên99.97409
Acgumen của cận điểm275.61971
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi