3 (ba) là một số tự nhiên ngay sau 2 và ngay trước 4. Basố nguyên tố thứ hai (sau 2).

  • Số ba được quan niệm là số tài (theo quan niệm của người Việt Nam).
  • Số ba được quan niệm là tốt về tiền bạc (3 - tam gọi lái đi là tài: tiền - theo quan niệm của người Việt NamTrung Quốc)
  • Thể tích của một hình lập phương có độ dài một cạnh là x: x3
  • Số ba là độ dài của cạnh góc vuông trong tam giác Ai Cập.
  • Bình phương của 3 là 9.
  • Căn bậc hai của 3 là 1,732050808
  • 1/3 = 0,333333...
  • 3 là một số tam giác
3
Số đếm3
ba
Số thứ tựthứ ba
Bình phương9 (số)
Lập phương27 (số)
Tính chất
Hệ đếmtam phân
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 3
Biểu diễn
Nhị phân112
Tam phân103
Tứ phân34
Ngũ phân35
Lục phân36
Bát phân38
Thập nhị phân312
Thập lục phân316
Nhị thập phân320
Cơ số 36336
Lục thập phân360
Số La MãIII
2 3 4

Trong hóa học Sửa đổi

 • 3 là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Lithi (Li)

Thần thoại Sửa đổi

 • Trong thần thoại Hy Lạp, The Big Three là từ dùng để chỉ ba vị thần cai quan bầu trời, biển cả và địa ngục gồm Zeus, Poseidon và Hades
 • Trong thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu và Slavic đều có ba nữ thần mệnh
 • Thần thoại Ấn Độ có ba vị thần tối cao là Brahma, Vishnu và Shiva

Tham khảo Sửa đổi