4003 Schumann

tiểu hành tinh

4003 Schumann (1964 ED) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1964 bởi F. BorngenTautenburg.

Schumann
Khám phá
Khám phá bởiF. Borngen
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện8 tháng 3 năm 1964
Tên chỉ định
4003
Đặt tên theo
Robert Schumann
1964 ED
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo3.0913923
Viễn điểm quỹ đạo3.7567715
Độ lệch tâm0.0971617
2314.2732999
183.77963
Độ nghiêng quỹ đạo5.01458
190.43433
107.19263
Đặc trưng vật lý
10.8

Liên kết ngoàiSửa đổi