4066 Haapavesi

tiểu hành tinh

4066 Haapavesi (1940 RG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1940 bởi Alikoski, H.Turku.

Haapavesi
Khám phá
Khám phá bởiAlikoski, H.
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện7 tháng 9 năm 1940
Tên định danh
4066
Đặt tên theo
Haapavesi
1940 RG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7423693
Viễn điểm quỹ đạo2.7429439
Độ lệch tâm0.2230780
1226.7119805
66.59491
Độ nghiêng quỹ đạo5.27343
241.32617
88.87765
Đặc trưng vật lý
13.3

Liên kết ngoài sửa