4067 Mikhelʹson

tiểu hành tinh

4067 Mikhelʹson (1966 TP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1966 bởi N. S. ChernykhNauchnyj.

Mikhelʹson
Khám phá
Khám phá bởiN. S. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện11 tháng 10 năm 1966
Tên định danh
4067
1966 TP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1434756
Viễn điểm quỹ đạo3.1158000
Độ lệch tâm0.1848780
1557.5511921
252.06067
Độ nghiêng quỹ đạo6.33558
328.50967
90.21000
Đặc trưng vật lý
13.0

Liên kết ngoài sửa