4114 Jasnorzewska

tiểu hành tinh

4114 Jasnorzewska (1982 QB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1982 bởi Zdeňka VávrováKlet.

Jasnorzewska
Khám phá
Khám phá bởiZdeňka Vávrová
Nơi khám pháKlet
Ngày phát hiện19 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định4114
Đặt tên theo
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
1982 QB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0256338
Viễn điểm quỹ đạo3.0528394
Độ lệch tâm0.2022666
Chu kỳ quỹ đạo1477.9276433
Độ bất thường trung bình109.08523
Độ nghiêng quỹ đạo7.32320
Kinh độ của điểm nút lên322.90331
Acgumen của cận điểm44.91232
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.8

Liên kết ngoàiSửa đổi