411 Xanthe

tiểu hành tinh

411 Xanthe là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 7.01.1896 ở Nice và được đặt theo tên Xanthe, một trong số 3.000 oceanid, con gái của OceanusTethys.

411 Xanthe
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện7 tháng 1, 1896
Tên định danh
1896 CJ
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo388.326 Gm (2.596 AU)
Viễn điểm quỹ đạo489.783 Gm (3.274 AU)
439.054 Gm (2.935 AU)
Độ lệch tâm0.116
1836.451 d (5.03 a)
17.39 km/s
64.356°
Độ nghiêng quỹ đạo15.353°
107.559°
183.485°
Đặc trưng vật lý
Kích thước77.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi