412 Elisabetha

tiểu hành tinh

412 Elisabetha là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 07/01/1896 ở Heidelberg và được đặt tên là Elisabeth Wolf, theo tên của mẹ Max Wolf[1].

412 Elisabetha
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện7 tháng 1, 1896
Tên định danh
1896 CK
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo396.706 Gm (2.652 AU)
Viễn điểm quỹ đạo430.155 Gm (2.875 AU)
413.43 Gm (2.764 AU)
Độ lệch tâm0.04
1678.052 d (4.59 a)
17.92 km/s
176.547°
Độ nghiêng quỹ đạo13.775°
106.58°
94.883°
Đặc trưng vật lý
Kích thước91.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi