4136 Artmane

tiểu hành tinh

4136 Artmane (1968 FJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1968 bởi T. M. SmirnovaĐài vật lý thiên văn Crimean.

Artmane
Khám phá
Khám phá bởiT. M. Smirnova
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện28 tháng 3 năm 1968
Tên định danh
4136
Đặt tên theo
Vija Artmane
1968 FJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0337151
Viễn điểm quỹ đạo2.6732657
Độ lệch tâm0.1358728
1318.7639709
30.00847
Độ nghiêng quỹ đạo3.24952
155.28359
56.59672
Đặc trưng vật lý
13.4

Tênd after Vija Artmane.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa