414 Liriope

tiểu hành tinh

414 Liriope là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Cybele, được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, và có lẽ được cấu tạo bằng vật liệu cacbonat.

414 Liriope
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện16 tháng 1, 1896
Tên định danh
1896 CN
Vành đai chính (Cybele)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo488.476 Gm (3.265 AU)
Viễn điểm quỹ đạo561.056 Gm (3.75 AU)
524.766 Gm (3.508 AU)
Độ lệch tâm0.069
2399.665 d (6.57 a)
15.9 km/s
262.293°
Độ nghiêng quỹ đạo9.542°
110.763°
326.909°
Đặc trưng vật lý
Kích thước70.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
C
9.49

Tiểu hành tinh này do Auguste Charlois phát hiện ngày 16.01.1896 ở Nice và được đặt theo tên Liriope, mẹ của Narcissus trong thần thoại Hy Lạp.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi