4162 SAF (1940 WA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1940 bởi André PatryNice.

SAF
Khám phá
Khám phá bởiAndré Patry
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện24 tháng 11 năm 1940
Tên định danh
4162
Đặt tên theo
Société Astronomique de France
1940 WA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4535055
Viễn điểm quỹ đạo3.2204455
Độ lệch tâm0.1351686
1745.3470744
51.78883
Độ nghiêng quỹ đạo14.23978
254.26890
158.01747
Đặc trưng vật lý
0.0620
11.80

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa