4172 Rochefort

tiểu hành tinh

4172 Rochefort (1982 FC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1982 bởi Henri DebehogneLa Silla.

Rochefort
Khám phá
Khám phá bởiHenri Debehogne
Nơi khám pháLa Silla
Ngày phát hiện20 tháng 3 năm 1982
Tên định danh
4172
Đặt tên theo
Rochefort
1982 FC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0589135
Viễn điểm quỹ đạo2.4871485
Độ lệch tâm0.0941991
1251.7178959
223.27317
Độ nghiêng quỹ đạo2.18621
332.50709
210.15851
Đặc trưng vật lý
14.0

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa