417 Suevia

tiểu hành tinh

417 Suevia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu K/kiểu S.

417 Suevia
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện6 tháng 5 năm 1896
Tên định danh
1896 CT
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo363.276 Gm (2.428 AU)
Viễn điểm quỹ đạo474.784 Gm (3.174 AU)
419.03 Gm (2.801 AU)
Độ lệch tâm0.133
1712.261 d (4.69 a)
17.8 km/s
104.416°
Độ nghiêng quỹ đạo6.617°
199.78°
346.138°
Đặc trưng vật lý
Kích thước41.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
KS
9.34

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 6.5.1896 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Suevia, một hội ái hữu của sinh viên đại học Heidelberg[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi