4182 Mount Locke

tiểu hành tinh

4182 Mount Locke (1951 JQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1951 bởi Yerkes-McDonaldFort Davis, Texas.

Mount Locke
Khám phá
Khám phá bởiYerkes-McDonald
Nơi khám pháFort Davis, Texas
Ngày phát hiện2 tháng 5 năm 1951
Tên chỉ định
4182
1951 JQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4197760
Viễn điểm quỹ đạo3.1786144
Độ lệch tâm0.1355458
1710.5989662
4.21515
Độ nghiêng quỹ đạo8.05976
261.80461
30.19518
Đặc trưng vật lý
12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi